Przesunięcie obowiązku stosowania kas online

Przesunięcie obowiązku stosowania kas on-line

Oficjalnie przesunięcie terminu, do którego można używać kas fiskalnych z kopią elektroniczną oraz kas fiskalnych z kopią papierową w poszczególnych branżach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod numerem 1059.

Aktualne daty, od których poniższe branże będą musiały używać urządzeń online przedstawiają się następująco:

Od 1 stycznia 2021 r.

  • Świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 lipca 2021 r., firmy które świadczą usługi

  • Fryzjerskie
  • Kosmetyczne i kosmetologiczne
  • Budowlane
  • W zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • Prawniczych
  • Związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *