Kary za brak przeglądów kasy fiskalnej

Kary za brak przeglądu kasy fiskalnej

Obowiązkowe przeglądy kasy fiskalne to czynność, którą każdy posiadacz kasy fiskalnej powinien wykonywać nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dotychczas weryfikacja tej czynności następowała zazwyczaj przy zamknięciu urządzenia fiskalnego w Urzędzie Skarbowym.

Od lipca 2019 r. każdy serwis urządzeń fiskalnych jest zmuszony do comiesięcznego raportowania do Urzędów Skarbowym o przeglądach, które zostały wykonane w poprzednim miesiącu. Pozwala to na bieżącą weryfikację obowiązków nałożonych na posiadaczy kas fiskalnych. W przypadku stwierdzenia braku w/w obowiązkowych serwisów, będę nakładane kary skarbowe.

Więcej na temat samego przeglądu znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *