Raport dobowy

Raport dobowy – kiedy należy go drukować?

Raport dobowy to dokument drukowany bezpośrednio z urządzenia fiskalnego, który zawiera sumaryczne dane o obrocie sprzedaży (w tym podatku VAT) w danym dniu sprzedaży. Raporty te, drukujemy tylko i wyłącznie w dniu, w którym dokonywaliśmy sprzedaży — nie ma potrzeby drukowania go w dni, w których nie pracowaliśmy. Raport dobowy powinien być wydrukowany po zakończonej sprzedaży w danym dniu, jako podsumowanie sprzedaży. Zdarzają się jednak przypadki, w których zapomnimy go wydrukować…

Nie wydrukowałem raportu dobowego – co teraz?

Przepisy dopuszczają możliwość wydrukowania raportu dobowego w dniu następnym, pod warunkiem, że nastąpi to przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w kolejnym dniu. Praktycznie wszystkie kasy fiskalne (mowa o nowych urządzeniach) są wyposażone w specjalną blokadę wydruku paragonu fiskalnego. W takiej sytuacji urządzenie fiskalne poprosi najpierw o wydrukowanie raportu dobowego, a dopiero potem zezwoli na normalne prowadzenie sprzedaży.

Wydrukowanie raportu dobowego w dniu następnym

Gdy zapomnimy wydrukować raportu dobowego z urządzenia fiskalnego w dniu sprzedaży, drukujemy go po prostu w dniu następnym. Takie sytuacje się zdarzają i nie mają większego wpływu na funkcjonowanie sprzedaży czy księgowości. Inną rzeczą jest natomiast wydrukowanie raportu dobowego za dzień sprzedaży już w kolejnym miesiącu. Takie sytuacje mogą się zdarzyć na przełomie miesiąca i mają duże znaczenie dla osób rozliczających firmy (np. dla księgowości). W takiej sytuacji należy również wydrukować raport dobowy (nie ma możliwości wydrukowania raportu dobowego wstecz), następnie raport miesięczny oraz poinformować o tym fakcie swoją księgowość.

§ 2 pkt 18, § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania – Dz.U. Nr 212, poz. 1338; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 818
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *