Raport miesięczny

Raport miesięczny – co i jak?

Raport miesięczny to dokument fiskalny zawierający dane o obrocie sprzedaży (oraz kwoty podatku VAT) za dany miesiąc kalendarzowy. Dokument ten stanowi podstawę dla księgowości do obliczenia należnych podatków z tytułu przychodów firmy.

Kiedy należy drukować raport miesięczny?

Raport miesięczny na urządzeniu fiskalnym wydrukujemy dopiero w pierwszym dniu kolejnego miesiąca. Nie ma możliwości wydrukowania raportu miesięcznego w ostatnim dniu sprzedaży w danym miesiącu po wydrukowaniu raportu dobowego. Przepisy wskazują, iż raport miesięczny należy wydrukować przed pierwszą sprzedażą w kolejnym miesiącu! W praktyce jednak jest możliwość aby wydrukować raport miesięczny za dany miesiąc w dowolnym momencie.

Raport miesięczny nie zgadza się z faktyczną sprzedażą w danym miesiącu

Często zdarza się, że raport miesięczny nie odzwierciedla faktycznej sprzedaży w danym miesiącu. Wynika to z faktu, iż na koniec ostatniego dnia miesiąca (bądź ostatniego dnia tego miesiąca w którym była prowadzona sprzedaż) nie został wydrukowany poprawnie raport dobowy. Następnie, w nowym już miesiącu, przed wydrukowaniem raportu miesięcznego kasa fiskalna poprosiła o wydrukowanie raportu dobowego, ponieważ sprzedaż z poprzedniego miesiąca nie była jeszcze zamknięta. Po wydrukowaniu raportu dobowego okaże się, że sprzedaż z poprzedniego miesiąca zostanie policzona na poczet przyszłego miesiąca.

Dla przykładu:

30 września zapomnieliśmy wydrukować raport dobowy, wykonujemy go za to 1 października. W takim przypadku sprzedaż z 30 września (a raport wydrukowany 1 października) zapisze nam się na poczet przyszłego miesiąca (tj. październik) i nie będzie ona uwidoczniona w raporcie miesięcznym z września. Mimo daty październikowej na raportach, odzwierciedlają one rzeczywistą wartość sprzedaży za wrzesień i należy uwzględnić je w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy.

Nie ma potrzeby dodatkowego wyjaśniania w/w kwestii w organach podatkowych.

§ 2 pkt 18, § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania – Dz.U. Nr 212, poz. 1338; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 818

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *