Sprzedaż w systemie VAT-marża

Sprzedaż w systemie VAT-marża na kasie fiskalnej

Procedura VAT-marża stosowana jest w przypadku możliwości naliczania podatku VAT tylko od kwoty narzucanej marży. Procedura ta stosowana jest dla:

  • Dostawy towarów używanych (komisy, sprzedaż samochodów etc.);
  • Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków;
  • Dostawy dzieł sztuki;
  • Usług turystyki.

Ewidencjowanie powyższego systemu na kasie rejestrującej sprawia wiele kłopotów. Poniżej wyjaśniamy jak prawidłowo sprzedaje się w systemie VAT-marża na kasie fiskalnej.

Jak sprzedawać na kasie fiskalnej w systemie VAT- marża?

Sprzedaż w systemie VAT-marża polega na opodatkowaniu jedynie marży podatnika, a nie jego całego obrotu. Aby taką transakcję zewidencjonować na kasie fiskalnej, należy poprosić serwis o zaprogramowanietzw. zero techniczne (0% VAT). Takie zaprogramowanie stawki technicznej musi być odnotowane w książce serwisowej.

Z racji tego, że kwota zakupu auta (a tym samem podstawy do obliczenia marży) jest informacją niejawną dla nabywcy, na paragonie nie powinny znajdować się dane o podstawie opodatkowania podatkiem VAT.

Aby prawidłowo zaewidencjonować sprzedaż w sytemie VAT-marża na kasie fiskalnej należy całość kwoty sprzedać na stawce 0% VAT (zero techniczne). Niezbędne jest również prowadzenie osobnej ewidencji uwzględniających kwoty nabycia, marży oraz samego należnego podatku VAT, gdyż z raportu miesięcznego nie sposób odczytać takich informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *