Zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

Zwrot za zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy zakupili urządzenie fiskalne oraz ewidencjonują na nim sprzedaż, mają możliwość ubiegania się o zwrot części kwoty, którą wydatkowali na zakup kasy fiskalnej. Jeśli wszystkie formalności są dopełnione, podatnikowi przysługuje zwrot w kwocie określonej w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, który wynosi 90% kwoty netto urządzenia, lecz nie więcej niż 700 zł.

Zasady zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego

Dokładne zasady dotyczące ubiegania się o zwrot za zakup kasy fiskalnej określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest:

  • Zakup urządzenia on-line
  • Rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż wynika z obowiązujących przepisów;
  • Posiadanie dowodu wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.

Zasady zwrotu za zakup kas fiskalnych on-line

Nowe przepisy przewidują zwrot za zakup urządzenia fiskalnego dla nowego typu urządzeń online w przypadku:

  • Zmiany starego typu urządzenia na kasę fiskalna on-line
  • Zakupu kasy fiskalnej dla nowej firmy
  • Od maja 2019 r. nie otrzymasz zwrotu za zakup kasy fiskalnej „starego typu” (nie on-line).

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla płatników VAT

Podatnicy VAT rozliczają zwrot za zakup kasy fiskalnej w swojej deklaracji VAT. Pierwszą deklaracją VAT, w której możemy odliczyć zwrot, jest okres, w którym użytkowaliśmy kasę fiskalną do ewidencji sprzedaży oraz należnego podatku VAT. Jeśli kwota należnego podatku VAT będzie mniejsza niż przysługujący nam zwrot, to resztę dofinansowania odliczamy w kolejnych deklaracjach VAT.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT

Podmioty gospodarcze, które z kolei nie są płatnikami VAT, muszą złożyć wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Załącznikiem do w/w wniosku jest oryginał faktury potwierdzający zakup wraz z potwierdzeniem uiszczenia całej należności oraz raport miesięczny.

Podsumowanie

Ulga na pierwszy zakup urządzenia fiskalnego jest bardzo często wykorzystywana przez przedsiębiorców do znacznego obniżenia kosztu kasy fiskalnej — co więcej, może być wykorzystana przy zakupie większej ilości urządzeń.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do skorzystania z czatu u dołu strony, kontaktu telefonicznego oraz wizyty u nas w oddziale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *