Druki

Pobierz Druki

Zawiadomienie o zakupie kasy fiskalnej

Pismo składamy do Urzędu Skarbowego przed fiskalizacją kasy fiskalnej w celu odliczenia 90% wartości netto urządzenia (nie więcej niż 700 zł)

Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej

Pismo składamy do Urzędu Skarbowego do 7 dni od fiskalizacji urządzenia fiskalnego

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Z ulgi na zakup kasy skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w obowiązujących terminach rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej.

Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej

Likwidacja działalności gospodarczej to często również i zakończenie użytkowania kasy fiskalnej. Czynność ta wiąże się z koniecznością zachowania określonych przez przepisy konkretnych procedur związanych z odczytem pamięci kasy oraz jej wyrejestrowaniem w urzędzie skarbowym.

Upoważnienie do odczytu kasy fiskalnej

Upoważnienie jest potrzebne w przypadku załatwiania przez serwis wszelkich czynności w US za podatnika.