Wymiana kas fiskalnych

No i stało się… Wyczekiwana już od dłuższego czasu zmiana urządzeń fiskalnych na nowy typ (tzw. kasy „on-line”) została zatwierdzona. 4 kwietnia 2019. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą – Prawo o miarach (tutaj link). Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

Od kiedy kasy online?

Wszyscy najwięksi producenci urządzeń fiskalnych w Polsce otrzymali już pozytywne decyzje homologacyjne (w skrócie – dopuszczenie do obrotu). Zgodnie zapowiadają, iż ich urządzenia będą dostępne na przełomie kwietnia oraz maja. Od początku maja zostanie również uruchomione Centralne Repozytorium Kas Fiskalnych, które to będzie serwerem odbierającym dane od urządzeń on-line.

Harmonogram kas fiskalnych on-line

Dla wszystkich posiadających już urządzenia fiskalne został przyjęty plan przejściowy. Zakłada on stopniową wymianę kas fiskalnych na kasy on-line wg przyjętego harmonogramu. Poniżej przedstawiamy daty graniczne od kiedy wymienione grupy podatników muszą korzystać już z kas fiskalnych nowego typu:

  1. Od 1 stycznia 2020 roku  – świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
  2. Od 1 lipca 2020 roku – świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo. Usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
  3. Od 1 stycznia 2021 roku – świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zasady zwrotu za zakup kasy fiskalnej

Wszyscy nowi podatnicy, którzy zakupią kasę fiskalną od 1 maja 2019 r. otrzymają zwrot za zakup kasy fiskalnej (nie więcej niż 700 zł) tylko i wyłącznie na kasy fiskalnej on-line.

Podatnicy, którzy z mocy ustawą zostaną zmuszeni do zmiany swojego urządzenia fiskalnego również otrzymają zwrot o którym mowa powyżej.