Zmiana stawek VAT

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących wszyscy podatnicy zobligowani są do posiadania jednego schematu przepisanych stawek VAT w swoich urządzeniach fiskalnych. Wcześniejsze przepisy nie precyzowały tego zagadnienia, stąd oznaczenia stawek VAT na kasach fiskalnych mogły być różne. Nowe przepisy precyzują, co następuję:

Nieprzekraczalnym terminem zmiany na w/w stawki jest 31 lipca 2019 r.

W związku z powyższym  informujemy, że wszelkie informacje na temat zmiany przypisanych oznaczeń literowych stawek VAT znajdą Państwo w instrukcjach obsługi urządzeń fiskalnych.