KOPIA PAPIEROWA

Sposób podziału kas fiskalnych ze względu na formę zapisu obowiązkowego duplikatu paragonu jest prosty:

  • Kopia elektroniczna – realizuje zapis kopii na karcie SD;
  • Kopia papierowa — realizuje zapis kopii na drugiej rolce papieru.

Kopia papierowa kasy fiskalnej to najprostsze najprostsze oraz najtańsze urządzenia fiskalne dostępne na rynku. Urządzenia takie muszą być również dopuszczone przez Główny Urząd Miar do ewidencjonowania sprzedaży towarów oraz usług. Aktualnie urząd ten nie wydaje już nowych decyzji homologacji (tj. dopuszczenia do obrotu) kas fiskalnych z kopią papierową. Taki stan rzeczy zezwala na zarejestrowanie takiego urządzenia tylko do daty ważności wydanej decyzji. Jeśli masz już zarejestrowane urządzenie, ale termin homologacji już minął, to  możesz z niego korzystać — wykaz taki znajdziesz pod tym linkiem.

Kasy fiskalne z kopią papierową zwyczajowo nazywa się dwurolkowymi, ponieważ na jednej rolce drukuje się oryginał paragonu wydawanego klientowi, na drugiej z kolei duplikat dla przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Trwałość kopii papierowej

Duplikat paragonu fiskalnego zapisywany jest na takim samym papierze termicznym rolki kasowej jak oryginał. Z własnego doświadczenia wiemy, iż kopia papierowa, którą otrzymujemy jako zwykli konsumenci, nie należy do najtrwalszych nośników przechowywania informacji. Niektórzy przedsiębiorcy kopiują, kserują, lub w inny sposób powielają kopie paragonów fiskalnych, aby wywiązać się z ustawowego obowiązku. Papier, na którym drukowane są paragony (a tak naprawdę wypalane laserem), jest światłoczuły, stąd też dobrym pomysłem jest przechowywanie kopii paragonów w chłodnym, suchym, a przede wszystkim w zaciemnionym miejscu.

Nawet drukując kilka paragonów dziennie, przez kilka lat uzbiera się ich spora ilość. Według ustawy duplikaty paragonów trzeba przechowywać przez 5 lat. Warto się zatem zastanowić czy kopia papierowa to dobry wybór i czy czasem nie zainwestować w kopię elektroniczną.

Wymiana kas fiskalnych

W 2018 roku ustawodawcy planują zmianę przepisów dotyczących użytkowania kas fiskalnych. Początkowo zmiany te dotkną prawdopodobnie przedsiębiorców, którzy posiadają kasy fiskalne z kopią papierową — będzie należało wymienić je na model on-line. Aktualnie na polskim rynku znajduje się ponad 1 mln urządzeń z tą formą zapisu i będzie to stanowiło nie lada wyzwanie dla producentów.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników

grid-view list-view

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników