Zmiana matrycy stawek VAT

Zmiana matrycy stawek VAT

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących wszyscy podatnicy zobligowani są do posiadania jednego schematu przepisanych stawek VAT w swoich urządzeniach fiskalnych. Wcześniejsze przepisy nie precyzowały tego zagadnienia, stąd oznaczenia stawek VAT na kasach fiskalnych mogły być różne. Nowe przepisy precyzują, co następuję:

Podatnicy prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” stawek podatku w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Nieprzekraczalnym terminem zmiany na w/w stawki jest 31 lipca 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że wszelkie informacje na temat zmiany przypisanych oznaczeń literowych stawek VAT znajdą Państwo w instrukcjach obsługi urządzeń fiskalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *